LAHDEN PUURAKENTAJAT OY

Puutalossa on onni asua.

LAHDEN PUURAKENTAJAT OY

Puutalossa on onni asua.

CLT

CLT eli Cross Laminated Timber on ristiinliimattua massiivipuulevyä. CLT mahdollistaa aivan uudenlaisia arkkitehtuurisia ratkaisuja antaen puulle betonin ominaisuudet suunnittelussa. CLT:llä on perinteisen massiivipuurakenteen hyvät ominaisuudet, kuten rakenteiden hengittävyys ja huoneilman kosteutta tasaava vaikutus. Elementit ovat todella mittatarkkoja ja niiden pystytys, eristys, sekä ulkovuoraus tehdään paikanpäällä. Tällä tavoin CLT – tekniikalla rakentaen talo on todella tiivis ja viimeistelty.

Monipuolisuus

CLT tarjoaa puitteet monipuoliselle arkkitehtuurille ja suunnittelulle puun ollessa helposti muokattavissa. CLT elementtejä voidaan työstää ja käsitellä halutun lopputuloksen aikaansaamiseksi ja yhdistää helposti muihin rakennusmateriaaleihin, kuten betoniin ja teräkseen.

Puu antaa uudenlaisia mahdollisuuksia rakennusten suunnitteluun ja toteutukseen aina elementtien valmistuksesta asti. CLT antaa mahdollisuuden myös sekarunkoiseen taloon. Materiaalin voi vaivatta vaihtaa vaikka kesken seinää kivestä puuhun, koska ristiinliimattu materiaali elää hyvin vähän.

Paloturvallisuus

Massiivipuulla on hyvä paloturvallisuus, koska se ei palaessaan menetä lujuuttaan kuumuudessa yhtäkkisesti. Puu hiiltyy palaessaan pääasiassa pinnasta, jolloin sen sisäosat eivät menetä lujuuttaan. Teräsbetonirakenteet menettävät kuumuudessa lujuutensa jyrkemmin, koska teräksen lujuus romahtaa lämpötilan noustessa.

Paloturvallisuutta käsiteltäessä tulee muistaa, että rakennettiin talo mistä tahansa materiaalista, niin palamisen riski on aina olemassa. Tavallisesti käytetyt pintamateriaalit ja talon irtaimisto ovat pääosin palavaa ainesta. Jo pelkästään näiden palaessa kehittyy tappava määrä myrkyllisiä kaasuja ja rakennuksen sisälämpötila kohoaa vaarallisen korkeaksi.
Paloturvallisuudessa keskeistä on kiinnittää huomiota palon leviämisherkkyyteen ja nopeuteen. Mikäli rakennus syttyy syystä tai toisesta palamaan, on oleellista tietää asukkaiden ja pelastajien toiminta-aika, eli kuinka kauan rakenteet kestävät romahtamatta liekkejä ja kuumuutta.

Ekologisuus

CLT-elementtien valmistuksessa käytetään nopeasti uusiutuvaa metsäpuuta. Suomi on maailmanlaajuisesti kestävän metsänhoidon edelläkävijä ja metsissämme puuta kasvaakin vuosittain enemmän kuin sitä ehditään käyttämään. Puu sitoo kasvaessaan itseensä hiiltä, joten puutalo toimii hiilivarastona. Puurunkoisten talojen hiilijalanjälki on luonnollisesti pienempi kuin vastaavan kokoisen betonirakenteisen talon. On ensiarvoisen tärkeää, että uutta rakentaessamme huomioimme maamme omia luonnonvaroja ja osaamistamme; miksi lähteä merta edemmäs kalaan?

Terveellisyys

CLT on rakennusmateriaalina terveellisempi ja hengittävämpi vaihtoehto kuin monet muut yleisesti käytössä olevat rakennusmateriaalit. Rakennettaessa talo lattiasta kattoon hengittävää ja kosteutta tasaavaa materiaalia käyttäen, sisäilma pysyy tasalaatuisempana.

CLT- taloissa ei käytetä muovisia höyrynsulkukalvoja vaan massiivipuuelementti toimii itsessään höyrysulkuna. Rakenteellisesti haastavissa kohdissa, joissa massiivipuuelementtien käyttö on hankalaa, käytämme ilmansulkupaperia ja eristeenä käytetään esimerkiksi selluvillaa.

CLT:n (massiivipuun) ominaisuuksiin kuuluu kosteuden tasaaminen. Puu vastaanottaa ja luovuttaa itseensä kosteutta tasaten näin huoneilman kosteutta. Männyllä ja kuusella, on todettu olevan myös antibakteerisia ominaisuuksia.

Hengittävyys = rakenne joka kykenee sitomaan ja luovuttamaan vesihöyryä ja jonka läpi diffunoituu kaasuja taustalla puun hygroskooppisuus eli veden luovutus ja sitominen.

Höyrynsulku = estää vesihöyryn, eli kosteuden ja muiden muiden kaasujen virtauksen ja diffunoitumisen merkittävissä määrin.                 

Ilmansulku  = estää tuulen, eli ilman virtauksen, mutta ei merkittävästi estä kaasujen diffunoitumista.

Diffuusio = aineet pyrkivät tasapainotilaan; esim. vesihöyry virtaa sinne missä sitä on vähemmän.

Antibakteerinen ominaisuus = ehkäisee haitallisten mikrobien kasvua eli tappaa bakteerit.

Yhteydenotto - Jätä viesti

2 + 5 =